Vilkår og Betingelser

Generelle Bestemmelser

Nettbutikk som finnes tilgjengelig på internettadressen www.spraylakkering.no er bare tilgjengelig på norsk (som «nettbutikk») og drives av et aksjeselskap NOREMAX AS registrert i Brønnøysundregisteret, med adresse: Kirkegata 20, 0153 Oslo, organisasjonsnummer: 996 808 289, e-postadresse: [email protected]  (heretter referert til som «tjenesteleverandør» eller «administrator»).

Bestilling- og avtaleprosess

Hver ordre er bindende når kjøper har godkjent ordrebekreftelsen skriftlig på e-post. Når selger (Spraylakkering AS) av tjenesten mottar en ordre, vil ordren kontrolleres opp mot innleverte deler. Videre vil kjøper få tilsendt en ordrebekreftelse som må kontrolleres og godkjennes. Dersom kjøper er uenig i oppgitte ordredetaljer må kjøper kontakte selger umiddelbart på e-post for å komme til enighet. Arbeidet av lakkeringstjenesten iverksettes ikke før kjøper har godkjent ordrebekreftelsen.

Priser

Alle priser oppgitt på nettsiden er inklusive merverdiavgift (mva.). Dersom kjøper ønsker pris eks mva må selger kontaktes for å få dette oppgitt. Prisestimat for tjenesten vil fremkomme ved ordreregistrering på nettsiden, men beløp er ikke fastsatt før selger har kontrollert innleverte deler og sendt ordrebekreftelse til kjøper. Priskalkulatoren er kun en indikator som gir estimert pris, endelige totalkostnader kan kalkuleres først når objektene og deres mål er kontrollert/bekreftet opp mot ordre. Registrering av ordre på nettsiden innebærer at ordren blir registrert i selgeren sitt system og er ikke en forpliktet ordre eller den endelige ordre. Kjøper er forpliktet til ordren etter at selger har kontrollert innleverte deler og sendt manuell ordrebekreftelse til kjøper. Dersom ordre ikke samsvarer med innleverte deler, må ordre godkjennes av kjøper før arbeidet/tjenesten iverksettes.

Tjenester

Spraylakkering tilbyr lakkeringstjenester av både nye og brukte dører med tilhørende deler. Et objekt som bærer preg av sår eller skader kan repareres med sparkel, men kan aldri gå tilbake til sin opprinnelige tilstand som ved et nytt produkt. Med dette vil fargen kunne endres og skader repareres etter beste evne.

Betaling

Kjøper belastes av kjøpesum i form av faktura. Faktura sendes først når kjøper har godkjent ordrebekreftelsen. Fakturaens forfallsdato er 7 dager etter at kjøper har mottatt faktura på e-post. Ved manglende innbetaling vil selger sende purring til kjøper og sende kravet til inkasso ved ECPAY AS. Ved forsinket betaling påløper renter i samsvar med lov om forsinkelsesrenter og eventuelle kostnader knyttet til inkasso.

Angrerett

Etter at kjøper har levert inn en ordre og det er mottatt av selger, kan kjøper fremdeles trekke tilbake ordren såfremt arbeidet ikke er påbegynt. Kjøper vil i dette tilfellet bli fakturert for transportkostnader mellom angitt selvbetjeningslager (Oslo) og verksted (Elverum).

Levering og forsinkelse

Standard produksjonstid er 3 uker fra førstkommende søndag etter innlevering (søndag – søndag). Selger har ansvar for ordren inntil den overtas av kjøper, det vil si når kjøper henter ut ordren fra selvbetjeningslageret i Oslo. Selger tilbyr ingen frakttjenester og kan derfor ikke ta ansvar for forsinkelser som oppstår mellom selvbetjeningslageret og kjøperen. Kjøper må selv ta direkte kontakt med sjåfør/montør. Dette gjelder også kostnader knyttet til forsinkelser ved innleid bil/sjåfør/transportør.

Undersøkelse etter mottatt ordre

Kjøper er pliktet til å undersøke produkter umiddelbart etter mottatt/uthentet ordre. Dette innebærer å undersøke om ordren er i samsvar med ordrebekreftelsen, om ordren er blitt skadet under transport (mellom verksted og selvbetjeningslageret) eller om ordren har feil eller mangler.

Reklamasjon – Dine rettigheter ved feil og mangler

Om kjøper finner feil eller mangel på ordren må dette meldes inn til selger umiddelbart etter feilen har blitt-eller burde vært oppdaget. Alle reklamasjoner skjer skriftlig og dokumentert med bilder på e-post: [email protected].
Bilder bør tas i naturlig spredt lys, uten halogenlampe og ikke mindre enn 1 meter fra objektet. Bilder skal vise alle mulige skadede/sjenerende sider. Bilder bør vise hele fronten, både framside og bakside. Reklamasjon må sendes til selger innen 48 timer og synlige skader bør meldes inn umiddelbart ved uthenting/levering. Dersom kjøper har bestilt montering, er kjøper pliktig til å kontrollere alle deler før eller mens montør er til stede, før deler er montert. Hvis kjøper oppdager feil/mangler etter at montøren har forlatt stedet er kjøperen forpliktet til å selv levere deler av ordren tilbake til selger uten krav om erstatning eller kompensasjon for frakt eller montering/demontering. Dette gjelder også ved innleid bil/sjåfør/transportør, er kjøper selv ansvarlig for å returnere deler uten krav om at selger dekker fraktkostnader.

Selger (Spraylakkering) er pliktig til å rette opp eventuelle feil innen 3 uker. Selger gir ikke anledning til kompensasjon hvis feil er reparert innen 3 uker fra dato hentet/levert.