Vilkår og Betingelser

Generelle Bestemmelser

Nettbutikk som finnes tilgjengelig på internettadressen www.spraylakkering.no er bare tilgjengelig på norsk (som «nettbutikk») og drives av et aksjeselskap NOREMAX AS registret i Brønnøysundregisteret, med adresse: Sofies gate 11, 0170 Oslo, organisasjonsnummer: 996 808 289, e-postadresse: [email protected] (heretter referert til som «tjenesteleverandør eller «administrator»).

Bestilling- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når de har godkjent ordrebekreftelsen skriftlig på mail. Når vi mottar din bestilling /order, vil vi bekrefte ordren med å sjekke opp ordren med det kunden har levert inn og deretter sende en ordrebekreftelse der kunden må gå nøye gjennom og godkjenner det. Om det kunden er uenig må de straks kontakte oss på mail slik at vi kan bli enig. Vi kommer ikke til å starte med arbeidet før kunden har godkjent ordrebekreftelsen.

Priser

Alle priser er oppgitt med merverdiavgift (mva.) på vår nettside. Ønsker du pris uten merverdiavgift kan de kontakte oss og vi kan oppgi dette. Totalkostnaden for tjenesten vil fremkomme på priskalkulatoren / ordre registeringen på vår nettside, men summen er ikke fastsatt før ordrebekreftelse. Priskalkulatoren er bare en guide, og slik som noen av tjenester er det litt vanskelig å beregne en pris uten å ha sett objektene eller mål. Registrering av ordren på vår nettside innebærer det at ordren blir registrert i vårt system og er derimot dette verken en forpliktet order eller den endelige ordren, ikke før kunden har mottatt og bekreftet den manuelle ordrebekreftelsen som vi sender ut etter at våre fagfolk får fått gått gjennom ordren med det kunden har levert inn.

Betaling

Kjøpesummen skal gjøres opp gjennom faktura. Fakturaen sendes ut straks kunden har godkjent ordrebekreftelsen og forfaller til fakturaen er innen 7 dager (for standard produksjon) eller innen førstkommende fredag (ekspressproduksjon) etter at kunden har mottatt fakturaen på e-posten. Ved manglende betaling vil kravet bli purret og sendt til inkasso ved Totalinkasso AS. Ved forsinket betaling påløper renter i samsvar med lov om morarenter, i tillegg kommer eventuelle inkasso kostnader. Og ved forsinket betaling for ekspressproduksjons tjenesten vil du risikere å ikke få ordren din etter avtalen.

Angrerett

Etter at kunden har levert inn ordren og vi mottatt de, kan kunden fortsatt angre, men det vil bli fakturer for transporten mellom «dop in» lageret og verkstedet (Elverum).
Ved valg av ekspressproduksjon har kunden ingen angrerett. Så fort vi har mottatt ordren, settes det i gang med arbeidet for å rekke innen tidsfristen. Derfor vil arbeide starte allerede før godkjenning av ordrebekreftelsen fra kunden.

Levering og forsinkelse

Vi har en standard produksjonstid på 2-3 uker, men tilbyr også ekspressproduksjon på 1 uke (lørdag – lørdag) med en tilleggskostnad og etter avtale. Vi har risikoen for produktet/ordren inntil de overtas av kunden, det vil si når kunden henter ut sin order i vår selvbetjeningslager i Oslo. Siden Spraylakkering ikke tilbyr frakttjeneste, kan vi ikke ta ansvar for forsinkelser fra selvbetjeningslagret til kunden. Dette må kunden selv ta videre med sjåføren/montøren vi samarbeider med.

Undersøkelse etter mottaket av ordren

Kjøperen er pliktet til å undersøke varene straks etter mottakelse/uthenting av order. Undersøke om ordren er i samsvar med ordrebekreftelsen, om ordren er blitt skadet under transport (fra verkstedet til uthentingslageret), eller om ordren ellers har feil eller mangler.

Dine rettigheter ved feil og mangler – Reklamasjon

Om kunden finner feil eller mangel på ordren må dette straks meldes i fra til oss. Alle reklamasjoner skal skje strakts og skriftlig dokumentert med bilder sendt på mail til [email protected]

Bilde bør tas i naturlig lys, under 2 meter fra objektet og vise alle mulige skadede / misfornøyde sider. Bildet bør vise hele fronten og tas på både framside og bakside. Klagen må sendes inn til oss innen 48 timer og synlig skader bør meldes fra om ved levering.
Om kunden har bestilt montering, er kjøperen forpliktet å kontrollere både varer og utført tjeneste mens montøren er tilstede før det blir montert opp. Ved oppdaget feil etter at montøren har forlatt stedet er kjøperen forpliktet til å levere deler av ordren selv tilbake til oss uten å kreve erstatning eller tilbakebetaling for frakt eller montering. Dette gjelder også for de som har lånt leiebiler. Kunder er selv ansvarlig for å levere tilbake uten å kreve fraktkostnad.

Spraylakkering er pliktig til å rette opp eventuelle feil innen 3 uker. Vi gir ikke anledning til kompensasjon hvis feil er reparert innen 3 uker fra leverings/ hentings dato.